Կատարում եմ պրոֆեսիոնալ գրավոր թարգմանություններ՝

 ռուսերեն – գերմաներեն   գերմաներեն – ռուսերեն

հայերեն – գերմաներեն       գերմաներեն – հայերեն,

որոնք ընդգրկում են հետևյալ տեսակի նյութեր՝

  • վկայականներ (ըստ պատվերի՝ կնիքով հաստատված)
  • դատական փաստաթղթեր
  • պայմանագրեր
  • գործնական նամակագրություն
  • գիտական հոդվածներ
  • տեխնիկական թղթաբանություն
  • դասախոսություններ
  • ինտերնետային էջեր
  • գրքույկներ
  • գրքեր

Թարգմանության գինը կախված է տեքստի բարդությունից և ծավալից: Պատվերն ընդունելուց առաջ կարող է ուղարկվել ծախսերի նախահաշիվը: